Gratis educatieprojecten voor basisscholen in Provincie Noord-Holland

Veilig Verkeer Nederland heeft voor het schooljaar 2019-2020 subsidie gekregen van de provincie Noord-Holland voor drie projecten waarbij afleiding op de fiets centraal staat – superactueel en heel zinvol dus. En het mooiste is: jouw school kan hier gratis aan mee doen!

Lees hier meer over de projecten die jou school kan afnemen en hoe je ze bestelt.

Jongens op de fiets

Op de fiets? Even niets… 

Bellen, whatsappen of muziek luisteren terwijl je fietst.

‘Moet kunnen toch!’ en “Ik kan dat wel tegelijkertijd!’ Of… valt dat tegen en zitten er toch risico’s aan vast?

Op de fiets? Even niets… is het online lespakket van Veilig Verkeer Nederland voor de eerste klas van het voortgezet onderwijs en de bovenbouw van de basisschool. Kinderen gaan in deze uitdagende verkeerslessen actief aan de slag met het onderwerp afleiding door mobieltjes op de fiets. De les wordt gegeven door een VVN gastdocent. Wil jouw school meedoen? Meldt je aan via www.vvngastdocent.nl

WheeliePop is een spel waarbij ook wordt gewerkt aan bewustzijn over het gebruik van de telefoon op de fiets en de risico’s die dat met zich meebrengt. Smartphones in het verkeer vormen een groot gevaar voor voetganger, fietsers en automobilisten. Veel kinderen hebben moeite hun telefoon in hun jaszak te laten als ze op de fiets zitten. Dat brengt onveilige situaties met zich mee en leidt helaas tot een merkbare toename in verkeersongevallen. Het is dus meer dan alleen maar een superleuk spel! Het spel is voor de groepen 7 en 8 van de basisschool. Wil jouw school meedoen? Mail je aanmelding naar steunpuntwest@vvn.nl onder vermelding van ‘WheeliePop’ en geef ons tevens de naam van de school, plaats/gemeente, naam contactpersoon en mailadres, aantal groepen & het aantal leerlingen.

Van 8 naar 1

Wist u dat bij kinderen uit de 1e en 2e brugklas de meeste verkeersongevallen plaatsvinden? Om de kinderen van groep 8 zo goed mogelijk voor te bereiden op een nieuwe route naar een nieuwe school is het project ‘van 8 naar 1’ ontwikkeld. Groep 8 gaat met opdrachten aan de slag om de route naar de middelbare school voor te bereiden. De route die ze enkele maanden later als brugklasser gaan fietsen. De eerste verkenning van de route gebeurt in de klas, waarna de kinderen de route in de praktijk fietsen. Wil jouw school meedoen? Mail je aanmelding naar steunpuntwest@vvn.nl onder vermelding van ‘Van 8 naar 1’ en geef ons de naam van de school, plaats/gemeente, naam contactpersoon met mailadres, aantal groepen & het aantal leerlingen.

Wat speelt er in jouw buurt?