Fietskeuring

Wijk bij Duurstede Cothen Langbroek

Tijdens de afgelopen fietskeuring op de basisscholen in Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek bleek de veiligheid van de fietsen nagenoeg gelijk met die van het vorige jaar. Van de ruim 1400 leerlingen op de basisscholen van groep 3 tot en met 8 hebben ruim 1043 kinderen hun fiets laten keuren. Dit houdt in dat er dus ongeveer  360 leerlingen om wat voor reden dan ook hun fiets thuis hebben gelaten. Veilig Verkeer Nederland afd. Wijk bij Duurstede vindt het jammer dat er echt niet meer fietsen voor de keuring worden aangeboden. De keuring vindt plaats in overleg met de basisscholen in de gemeente. Het is dus niet de verantwoordelijkheid van de school dat de fietsen gekeurd worden. Zij geven de gelegenheid en de tijd en dat mag ook wel eens gezegd worden. Aan de scholen ligt het dan ook vaak niet, want zij geven voldoende aandacht aan het feit dat de fietskeuring op de agenda staat. Voor VVN en naar ze hopen ook de ouders/verzorgers van de leerlingen is dit een moment om eens na te denken over de veiligheid van de kinderfietsen.  Er is een grote landelijke campagne aan vooraf gegaan van zowel Veilig Verkeer Nederland als de ANWB en ook de Provincie . Een goede en veilige fiets blijft toch de eigen verantwoordelijkheid. De kinderen gebruiken de fiets tenslotte ook op andere momenten, dan alleen naar school.  VVN vindt het jammer dat juist op de dag van de keuring de fiets niet voor één keer mee naar school gaat.

De keuringen vinden meestal plaats op het schoolplein. Als keuringsteam zie je trotse kinderen met een OK sticker omdat hun fiets aan de minimale veiligheidseisen voldoet. Maar soms is er een (grote)    teleurstelling omdat door een (klein) mankement de fiets niet goedgekeurd wordt. In veel gevallen had die teleurstelling voorkomen kunnen worden.

Er werden 1042 fietsen ter keuring aangeboden. 665 zijn daarvan goedgekeurd en voldeden er 377 niet aan de minimale veiligheidseisen.  Dit is een kleine verbetering dan het vorige jaar, maar men had graag een grotere verbetering gezien. Ondanks de landelijke campagne over de fietsverlichting ontbeert het menig fiets aan de minimale eisen daarvan. Men moet daarbij ook nog bedenken dat de fietsen van de kinderen van groep 3 en 4 niet  gekeurd worden op de verlichtingseisen. De kinderen uit die groepen krijgen dan ook een compliment als de verlichting wel aanwezig en in orde is. We kijken wel naar de noodzakelijke reflectoren, zoals die in de pedalen, in de wielen en de rode achter reflector.  Daar gaat het dan ook vaak mis. Verder mankeert er ook veel aan de verlichting van de fietsen van de leerlingen van groep 5 tot en met 8.  Dit zijn ook de leerlingen die best nog wel eens individueel fietsen. Het liefst zien de mensen van Veilig Verkeer Nederland, dat de vereiste verlichting vast op de fiets is gemonteerd met een koplamp die ook naar voren uitstraalt met een beter zicht op de weg. Met de huidige goed werkende LED verlichting op batterij kunnen de problemen met slechte contactjes en een slippende dynamo simpel opgelost worden. Tevens blijft de verlichting dan ook branden bij stilstand.

Verder blijkt ook dat de staat van de fiets in sommige gevallen zodanig slecht is, dat er nagenoeg aan geen enkele keuringseis wordt voldaan.  Verder bleek een simpele bel ook vaak niet aanwezig of defect. De fietsen worden daar uiteraard ook op afgekeurd.

Gelukkig voldeed het overgrote deel van de aangeboden fietsen wel aan de gestelde veiligheidseisen en de eigenaren daarvan kregen dan ook de bekende “OK” sticker.  

 

fietsen worden gekeurd