Aantal verkeerslachtoffers blijft toenemen: "Kabinet moet nu stevig doorpakken"

Volgens de Verkeersveiligheidscoalitie moeten we nu "echt inzetten op verkeersveilige steden, veilige voertuigen, handhaving én afleiding in het verkeer tegengaan". Alleen dan kunnen we het aantal verkeersslachtoffers drastisch omlaag brengen. De verkeersoalitie roept nu de overheid en politiek op om hier gehoor aan te geven en gezamelijk maatregelen te nemen.

Rij rustig in woonwijken

Dat stelt de Verkeersveiligheidscoalitie in een reactie op de verschillende rapporten over verkeersveiligheid die vandaag naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. Opvallend zijn de nieuwste cijfers van Kennisinstituut voor Mobiliteit (KiM).

Kosten verkeersonveiligheid veel hoger dan gedacht

Opvallend zijn de nieuwste cijfers van Kennisinstituut voor Mobiliteit (KiM). Hieruit blijkt dat de maatschappelijke kosten door verkeersonveiligheid veel groter zijn dan gedacht: jaarlijks 27 miljard. Bovendien blijkt uit het rapport “Kiezen of Delen” van SWOV dat de doelstelling van het kabinet om in 2030 een halvering van het aantal verkeersslachtoffers te bereiken, ook met aanvullende maatregelen, buiten bereik ligt.

In 2018 kwam de berekening nog uit op 17 miljard. De belangrijkste reden voor de stijging naar 27 miljard is dat mensen veel meer waarde zijn gaan hechten aan het voorkomen van verkeersongevallen. De Verkeersveiligheidscoalitie vindt dat nu echt alles op alles gezet moet worden om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Het kabinet moet nu stevig doorpakken.   

Aantal verkeersdoden al jaren onverminderd hoog

Nederland is de afgelopen vijftien jaar zijn internationale koppositie als verkeersveilig land al kwijtgeraakt. Het aantal verkeersdoden en gewonden dat jaarlijks in Nederland te betreuren valt, is al jaren onverminderd hoog. Zonder aanvullende maatregelen is de halvering van het aantal verkeersslachtoffers in 2030 ver buiten bereik. En op weg naar nul slachtoffers in 2050 wordt nagenoeg onmogelijk. Terwijl uit verschillende wetenschappelijke studies blijkt dat investeren in een verkeersveilige infrastructuur het meest kosteneffectief is: iedere euro betaalt zich drie tot vier keer terug. “De hoogste tijd voor de overheid en de politiek om te investeren in verkeersveilige steden, veilige voertuigen, handhaving en het tegengaan van afleiding in het verkeer.”

Uit eerdere doorrekeningen blijkt dat er de komende 30 jaar nog zeker 15 miljard extra nodig is ten opzichte van de huidige budgetten, waarvan ruim 6,5 miljard euro aan investeringen in een verkeersveilige infrastructuur.

Verkeersveiligheidscoalitie

De Verkeersveiligheidscoalitie bestaat sinds 2017 is een samenwerkingsverband van enkele tientallen maatschappelijke organisaties, private partijen en kennisinstellingen die zich inzetten voor betere verkeersveiligheid.

De coalitie bestaat uit de ANWB, AON, Connect, de Vereende, Fonds Slachtofferhulp, Gemeente Den Haag, Gemeente Rotterdam, Interpolis, Evofenedex, BOVAG, CROW, Fietsersbond, Vervoerregio Amsterdam, Waarborgfonds, Gemeente Amsterdam, Gemeente Utrecht, KNV, KNMV, IPO, NXP, RAI Vereniging, RDW, Fonds Slachtofferhulp, TeamAlert, Stichting Toekomstbeeld Techniek, SWOV, TU Eindhoven, leerinhetverkeer.nl, TNO, TLN, VIA, Veilig Verkeer Nederland, Verbond van Verzekeraars, VNA, Vereniging Verkeersslachtoffers, Metropoolregio Rotterdam - Den Haag, Royal HaskoningDHV.

Meedoen is makkelijk 

De Verkeersveiligheidscoalitie roept nu de overheid en politiek op om maatregelen te nemen om het aantal slachtoffers te minimaliseren. Dit is natuurlijk een mooie stap in de juiste richting, maar de verantwoordelijkheid voor verkeersveiligheid ligt ook bij alle weggebruikers. Dus bij ons allemaal. Dit kan bijvoorbeeld al door altijd MONO-te rijden, vaker met de fiets naar werk te gaan, je snelheid te minderen rondom scholen en in woonwijken of gezamelijk met jouw buurt in actie te komen voor de verkeersveiligheid. Meedoen is makkelijk! Tips hoe jij kan beginnen? Bekijk ze hier. 

meedoen is makkelijk
Een veel genemde oorzaak voor onveilig verkeerssituaties zijn te hard rijdende auto's.
VVN Buurtactie
Doe daarom bijvoorbeeld een stickeractie om automobilisten aan te sporen op hun snelheid te letten.