Verplichte cursussen voor jonge drugsrijders en hardrijders

Wie vanaf 1 april dit jaar wordt aangehouden voor rijden onder invloed van drugs, moet een verplichte gedragscursus bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) volgen. Ook voor (jonge) snelheidsovertreders wordt er een nieuwe, verplichte cursus ingevoerd.

Snelheidsovertreding

Deze cursussen zijn met name gericht op jonge bestuurders, omdat drugsgebruik en te hard rijden in het verkeer onder deze doelgroep een groeiend probleem is.

First offenders aangepakt

Er bestond al een cursus voor te hard rijden - de zogenaamde "Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (EMA)", welke bedoeld is voor hardrijders die al vaker de fout in zijn gegaan.

Nu komt daar dus een cursus bij voor zogenoemde "first offenders" (automobilisten die voor het eerst zijn aangehouden) die 50 tot 60 kilometer per uur te hard hebben gereden binnen de bebouwde kom. Daarnaast geldt de EMA ook voor automobilisten die 30 km/uur te hard bij het passeren van wegwerkzaamheden en scooter bestuurders die 30 km/uur te hard binnen de bebouwde rijden. De formele naam van deze nieuwe educatieve cursus voor snelheid heet "Lichte Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer" (LEMG).

Geldende maatregelen vanaf 1 april 

De vijf zogenaamde educatieve maatregelen (waarvan de LEMG en EMD nieuw zijn) die opgelegd kunnen worden per 1 april 2023, bestaan uit:

Rijden onder invloed

  • De 'Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer' (EMA), voor rijden onder invloed.
    Deze cursus wordt opgelegd als het alcoholpromillage in je bloed tussen de 1,0 en 1,3 promille bedraagt. Voor beginnende bestuurders is dit tussen 0,8 en 1,0 promille. 
  • De 'Lichte Educatieve Maatregel Alcohol' (LEMA), voor lichtere eerste vergrijpen.
    Dit omvat automobilisten die worden aangehouden met een alcoholpromillage tussen de 0,8 en 1,0 en voor beginnend bestuurders geldt een alcoholpromillage tussen de 0,5 en 0,8 (staat gelijk aan ongeveer twee glazen alcohol).

Snelheidsovertreding

  • De 'Educatieve Maatregel Gedrag' (EMG), voor "hufterig gedrag" in het verkeer en te hard rijden.
  • De 'Lichte Educatieve Maatregel Gedrag (LEMG), voor bestuurders die voor het eerst een snelheidsovertreding hebben begaan van 50 tot 60 kilometer per uur of meer binnen de bebouwde kom. Of een van de andere bovengenoemde overtredingen. Bij nog harder rijden volgt een EMG.

Drugsgebruik in verkeer 

  • De 'Educatieve Maatregel Drugs (EMD), voor bestuurders die onder invloed van drugs zijn aangehouden. 

"Het aantal mensen dat onder invloed van drugs deelneemt aan het verkeer blijft stijgen. En bij een derde van de dodelijke ongevallen is sprake van een te hoge, of niet aan de omstandigheden aangepaste snelheid."

Mark Harbers, Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Stijging in boetes te hard rijden en drugsrijden

Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers, zegt te hopen dat de nieuwe cursussen effect hebben op de verkeersveiligheid. "Het aantal mensen dat onder invloed van drugs deelneemt aan het verkeer blijft stijgen. En bij een derde van de dodelijke ongevallen is sprake van een te hoge, of niet aan de omstandigheden aangepaste snelheid."

Het aantal bekeuringen voor het rijden onder invloed van alcohol of drugs vorig jaar flink was toegenomen vergeleken met het jaar ervoor. In 2022 kwam het aantal op 43.000. Dat is ruim 37 procent meer dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers die de politie in januari publiceerde. Dit percentage ligt met name hoog onder jongeren.

De afgelopen tien jaar, dus ook voor de coronapandemie, was het aantal overtredingen veel kleiner dan in 2022. Die toename komt onder meer doordat de politie beter kan testen of iemand onder invloed is van drugs, zegt een CBR-woordvoerder, bijvoorbeeld via een speekseltest.

Geen cursus volgen? Rijbewijs kwijt

Voor de EMD-cursus worden het eerste jaar zo'n 5500 mensen verwacht. De cursus van drie dagdelen wordt verspreid over vijf weken en kost 1099 euro. De LEMG-cursus duurt twee dagdelen en kost 843 euro. Daar worden 4200 cursisten verwacht.

De CBR-woordvoerder benadrukt dat de cursus draait om bewustwording en gedragsverandering, "voor de eigen veiligheid en uiteraard ook voor de andere weggebruikers. Cursisten worden met hun neus op de feiten gedrukt. En het kost tijd en geld, en dat is niet leuk." De cursussen zijn verplicht voor iedereen die een brief van het CBR heeft gekregen om mee te doen. Mensen die meedoen, mogen hun rijbewijs houden. Bij het weigeren van medewerking wordt het rijbewijs ongeldig verklaard.

Verantwoordelijkheid van bestuurder

De maatregelen zijn met name gericht om de (veelal jonge) weggebruiker af te schrikken om niet te hard te rijden en geen alcohol of drugs in het verkeer te gebruiken. De verantwoordelijkheid voor veilige verkeersdeelname ligt uiteindelijk bij iedere bestuurder. 

Iedereen kan zelf een steentje bijdragen aan het aantal incidenten (en boetes) door snelheid, alcohol en drugs in het verkeer te verminderen. Heb je een borrel op werk of ga je met je vrienden op pad? Maak dan op voorhand de Bob-afspraak. Bekijk ook onze tips hoe jij je bewust kan zijn van je eigen snelheid en anderen aan kan spreken op onveilig verkeersgedrag. Meedoen is makkelijk.