Webinar over de schoolzone-pilot met navigatiediensten

Kun je met alternatieve navigatie-opties de schoolzone verkeersveiliger maken voor kinderen? Dat onderzocht het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat afgelopen zomer met drie navigatieproviders. Tijdens een gratis webinar van TripService op 2 februari bespreken we de resultaten en het belang van veilige schoolzones.

Verkeersopvoeding verkeersveilige schoolomgeving Veilig Verkeer Nederland

Schoolzone-pilot navigatiediensten

De pilot kwam voort uit een kamervraag die enkele jaren geleden werd gesteld. De kernvraag was of je met de inzet van alternatieve navigatie-opties kwetsbare plekken op de route zou kunnen vermijden en of gebruikers van navigatiesystemen dit opvolgen.

Dit vraagstuk sluit mooi aan op de campagne Onze scholen zijn weer begonnen van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Na iedere zomervakantie is er meer verkeersdrukte en doorgaans helaas ook een ongevalspiek onder fietsende scholieren. Om het aantal ongevallen in deze periode terug te dringen roept Veilig Verkeer Nederland (VVN) automobilisten op een gepaste snelheid te rijden met de bekende spandoekcampagne.

Naast spandoeken en posters was dezelfde boodschap afgelopen jaar ook op het navigatiescherm van veel automobilisten te zien. Bij de start van de eerste scholen in Nederland, in de zomer van 2021, ontvingen honderdduizenden automobilisten een melding op het navigatiescherm. Deze werd vlak voor vertrek of direct na aankomst getoond. Aanbieders TripService (Waze), TomTom en Flitsmeister deden hieraan mee. 

Onze scholen zijn weer begonnen navigatiedienst melding

Sluit aan bij het webinar

Het gratis webinar van TripService vindt plaats op 2 februari van 11:00-12:00 uur. Iedereen is welkom. Meld je aan om de deelname-link te ontvangen.

Een verkeersveilige schoolomgeving

Ook na de start van de scholen is aandacht voor een veilige schoolzone van belang. Meer weten over hoe jij het gebied rond scholen zo verkeersveilig mogelijk kunt maken? Lees onze tips voor een veilige schoolomgeving.