Wijziging statuten en reglementen

Op 25 april 2019 heeft de verenigingsraad besloten tot een statutenwijziging. Hierdoor zijn ook een aantal reglementen aangepast.

Wijziging statuten en reglementen

Aanpassingen reglementen

De vaststelling van deze reglementen door de verenigingsraad zal worden geagendeerd voor 1 november aanstaande. Het gaat om de volgende reglementen:

Afdelingsreglement

Districtsreglement

Huishoudelijk reglement

Reglement kiescommissie

Reglement verenigingsraad

Vrijwilligersreglement

Voor de volledigheid kunt u hier de gewijzigde statuten raadplegen.

Vragen? Stel deze via h.grapperhaus@vvn.nl