Verkeerschaos rond de basisschool

Juist op plekken waar veel kinderen zijn is het belangrijk om een veilige verkeerssituatie te creëren. Toch is bij veel basisscholen sprake van verkeersproblemen in de buurt van school. Veilig Verkeer Nederland brengt in kaart hoe verkeerschaos kan ontstaan, en wat mogelijke oplossingen zijn.

Moeder en kinderen lopen naar school

Oorzaken van verkeerschaos bij de basisschool

Verkeerschaos bij de basisschool kan heel verschillende oorzaken hebben. Het kan bijvoorbeeld komen door de infrastructuur:

  • de straat van de school is niet geschikt voor (zoveel) verkeer.
  • er is een of onvoldoende parkeergelegenheid voor auto’s of fietsen.
  • voetgangers, fietsers en automobilisten kruisen elkaars pad.
  • de route van en naar school is niet veilig.

Of er is een andere reden waardoor er verkeerschaos ontstaat:

  • te veel ouders brengen hun kind(eren) met de auto naar school.
  • ouders parkeren hun auto op de verkeerde plek.
  • de verkeersregels worden niet gehandhaafd.
  • kinderen kunnen niet goed fietsen.

Verkeersproblemen bij school in kaart brengen

Om verkeersproblemen rondom de basisschool in kaart te brengen, kun je als verkeersouder of verkeerscommissie alle ouders laten meedenken door de ouderenquête veilige schoolomgeving. Veilig Verkeer Nederland heeft hiervoor een gratis toolkit ontwikkeld.

Problemen met de infrastructuur bij school

Speelt er bij jouw school een probleem met de infrastructuur, dan kun je dat melden bij het Participatiepunt van Veilig Verkeer Nederland. Het is niet eenvoudig om de infrastructuur snel aan te pakken, maar niet onmogelijk. Na een melding kun je advies krijgen van Veilig Verkeer Nederland. Zijn er andere ouders die hetzelfde denken over de situatie, dan kun je samen in actie komen.

Inrichting schoolomgeving

Problemen met de verkeersvaardigheid

Als kinderen niet of niet goed kunnen fietsen, dan is het uiteraard lastig om veilig deel te kunnen nemen aan het verkeer. Hier ligt een belangrijke rol voor ouders. Samen oefen je in het verkeer. Maar ook op school krijgen kinderen verkeerslessen. Als Verkeersouder kun je stimuleren dat kinderen praktijklessen krijgen. Hiervoor zijn allerlei leuke verkeerslessen en projecten beschikbaar.