Best

VVN afdeling Best is opgericht op 22-11-1982

Wij zijn er voor u en de verkeersveiligheid

 

Sociale Markt 2019
Je vindt ons ook op:

Activiteiten in je buurt

Nieuws uit je buurt

Bestuur

Rik Willems

Voorzitter

Mariëtte Schepers

Secretaris en tevens voor informatie (wordt waargenomen door)

Anton Kon

Penningmeester

Mariëtte Schepers

Bestuurslid

Anton Kon

Coördinator inzet Evenementen-verkeersregelaars

Anton Kon (1e contactpersoon) en Mariëtte Schepers (2e contactpersoon)

Contactpersonen scholen
verkeersexamenvvnbest@hotmail.com
06 - 11368225 (Anton) en 06 - 23258776 (Mariëtte)

NL 41 INGB 0007 6665 50

Betaalrekening ten name van VVN Afdeling Best