Artsen slaan alarm: Aantal fietsslachtoffers met hersenletsel neemt toe

Op woensdag 19 april 2023 vindt de tweede Landelijke Dag van de Fietshelm plaats. Doel van deze dag is om het belang van de fietshelm onder de aandacht te brengen bij jong en oud. De fietshelm verkleint het risico op hersenletsel met 60% en kan bij een ongeluk veel leed voorkomen, zeker bij kinderen en (ouderen) E-bikers.

Fietshelm urgentie blijft toenemen

Het aantal fietsslachtoffers met ernstig letsel is in de afgelopen 10 jaar fors gestegen (40% in de periode 2013-2022). De meest recente cijfers laten zien dat in 2022 88.800 fietsers op de Spoedeisende Hulp belandden in Nederland. Hiervan hadden 57.000 fietsslachtoffers met ernstig letsel. Ruim een kwart van hen, ruim 15.000 fietsers, liep tijdens het ongeval hersenletsel op. Martijntje Bakker, directeur/bestuurder bij VeiligheidNL: 'Onderzoek laat zien dat helmgebruik de kans op hersenletsel met één derde verlaagt. De kans op hoofdletsel wordt 62% lager'.

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) maakte de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) prognoses van het aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden. De verwachting is dat over de periode 2018-2040 onder fietsers het aantal ernstige verkeersgewonden bij eenzijdige ongevallen met 80%* zal toenemen. De 65-plusser wordt daarbij als een belangrijke risicodoelgroep aangemerkt. De groep 65-plus wordt groter, het aandeel 80-plus wordt groter, ze worden beiden mobieler én kiezen meer voor de fiets als vervoermiddel.

 

We hebben bijna dagelijks te maken met patiënten met hersenletsel door fietsongelukken en zien de gevolgen van het niet dragen van een fietshelm terug op de scans van het hoofd (breuken, bloedingen en ernstige kneuzingen).

Dr. Marcel Aries, mede-initiatiefnemer en neuroloog/intensivist aan Maastricht UMC.

Naast de lichamelijke gevolgen leidt hersenletsel vaak tot ernstige onzichtbare klachten, volgens Koko Beers, neurobioloog bij de Hersenstichting: 'Zo kan men nog jarenlang of zelfs blijvend last hebben van overprikkeling, geheugenproblemen, concentratiestoornissen en vermoeidheid. De sociale impact van hersenletsel wordt erg onderschat'.

Nederlanders verdeeld over helmplicht

Adriaan Heino, verkeerspsycholoog bij Interpolis, deed onderzoek naar het draagvlak voor een helmplicht. Daaruit blijkt dat 42,7% van de Nederlandse fietsers voor een helmplicht op de E-bike is. In 2021 was dat 47%. Het draagvlak voor een helmplicht op de E-bike is dus iets gedaald. 'De helm is een laagdrempelige manier om het aantal verkeersslachtoffers met hoofd- of hersenletsel naar beneden te krijgen. Daarom is het zinvol om na te denken over hoe je fietsers kunt stimuleren om vrijwillig een fietshelm te dragen. Belangrijk daarbij is om goed te kijken naar de motieven en barrières voor helmgebruik bij verschillende doelgroepen, aldus Heino'.

Neuroloog en mede-initiatiefnemer Myrthe Boss, verbonden aan Ziekenhuis Gelderse Vallei, verloor haar moeder aan de gevolgen van ernstig hersenletsel na een ongeluk met de E-bike. Boss: 'Ik ben blij dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) fietshelmgebruik inmiddels heeft opgenomen in haar beleid voor "ouderen" en enkelvoudige ongevallen. In Denemarken draagt 1 op 2 volwassen fietsers vrijwillig een helm. Dit is bereikt door helmgebruik op een positieve manier te stimuleren. Dat willen we in Nederland ook bereiken'.

Myrthe Boss, werkzaam als neuroloog en somnoloog in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede
Myrthe Boss, werkzaam als neuroloog en somnoloog in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede

Draagvlak groeit

Na een succesvolle lancering van de Dag van de Fietshelm vorig jaar, sluiten dit jaar ook brancheorganisaties aan om aandacht te vragen voor het voorkomen van hersenletsel. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft het bevorderen van fietshelmgebruik inmiddels opgenomen in haar beleid voor ‘ouderen’ en ‘enkelvoudige ongevallen’. 

Meedoen is makkelijk 

Veilig Verkeer Nederland steunt dit initiatief en stimuleert fietshelmgebruik. Hoeveel weet jij al over de fietshelm? Doe de Verkeerscheck Fietshelm of lees meer over de voordelen van de fietshelm en wat wij doen. Wil jij zelf een fietshelm aanschaffen, bekijk dan onze tips. Meedoen is makkelijk. 

Veilig Verkeer Nederland stimuleert in woord en beeld het gebruik van de fietshelm en is voorstander van een vrijwillig gebruik daarvan. Het allerbelangrijkst is om als weggebruiker consequent focus te houden op de ruimte voor je, te anticiperen, snelheid te doseren, zonder alcohol, verdovende middelen, lachgas en afleiding door de smartphone. Een fietshelm kan geen ongeval voorkomen, maar zorgt bij een ongeval voor letselreductie.

Rob Stomphorst, woordvoerder Veilig Verkeer Nederland
Fietshelm feitje 1
Fietshelm feitje 2

Over de Dag van de Fietshelm

Op woensdag 19 april 2023 worden door het gehele land activiteiten georganiseerd om fietsers meer bewust te maken van het belang van het verbeteren van de veiligheid op de fiets en het belang van de helm. Extra aandacht verdienen oudere (E)-bikers en kinderen. Met de Dag van de Fietshelm willen we in 2030 het absolute aantal hoofd- en hersenletsels als gevolg van fietsongeval met 20% verminderen ten opzichte van peiljaar 2021 (cijfers VeiligheidNL).