Snelheid in woonwijken

Van alle meldingen die bij Veilig Verkeer Nederland binnenkomen en die gaan over onveilig verkeer, staat te hard rijden met stip op 1. Te hard rijden zorgt vooral in woonwijken voor onveilige situaties, iets waar veel buurtbewoners zich zorgen over maken.

Onderzoekers schatten dat er ongeveer 10 verkeersdoden en twee- à driehonderd ernstig gewonden het gevolg zijn van snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom.  En als de gemiddelde snelheid zakt van 50 naar 49 km/uur, dan zal dit naar verwachting leiden tot 5,9% minder doden en 4% minder ernstig gewonden.

Campagne meedoen is makkelijk

Een campagne rondom snelheid in woonwijken blijkt dus hard nodig. Vanuit de gedachte dat veilig verkeer begint bij het gedrag van weggebruikers, voeren wij de campagne Meedoen is makkelijk. Hiermee maken we mensen bewust van hun eigen verkeersgedrag en hoe makkelijk het eigenlijk is om te helpen het verkeer veiliger te maken. Lees meer over deze campagne

“Soms rijden we onbewust te snel in de woonwijk. De plek waar we juist geconfronteerd worden met kwetsbare weggebruikers zoals senioren, kinderen en fietsers. Controleer daarom regelmatig je snelheid!”

Anne van Vliet - Gedragsonderzoeker Veilig Verkeer Nederland