Veelgestelde vragen

Hebt u na het bezoeken van onze website nog vragen aan Veilig Verkeer Nederland, raadpleeg dan hieronder de veelgestelde vragen. 

Verkeersvragen

2. Ik snap een bepaalde verkeerssituatie niet. Waar kan ik terecht?

U kunt dan terecht bij de wegbeheerder. In principe is Rijkswaterstaat de wegbeheerder van de snelwegen, de provincies voor de provinciale wegen, de gemeenten voor de lokale wegen en de waterschappen voor de waterschapswegen. Er is ook een online kaart waarop alle wegbeheerders met contactinformatie staan.
Als de verkeerssituatie ook leidt tot onveiligheid, dan kunt u dit melden op ons Participatiepunt: www.vvn.nl/participatiepunt. Wij ondersteunen u dan om de verkeerssituatie veiliger te maken.

Heeft u hiermee geen antwoord op uw vraag? Neem dan contact met ons op.

3. Hoe moet ik een kind veilig vervoeren?

In de auto

Kinderen tot 18 jaar en kleiner dan 1,35 meter moeten vervoerd worden in een goedgekeurd kinderzitje. Een kind mag dan ook op de voorstoel, maar dat heeft niet de voorkeur. Naast de basisregel is er ook een aantal uitzonderingen. Lees meer daarover op de website van VeiligheidNL.

Op de fiets

Kinderen jonger dan 8 jaar mogen alleen op de fiets vervoerd worden als ze een veilige zitplaats hebben met voldoende steun voor rug, handen en voeten. In de praktijk komt dit vaak neer op een stoeltje. Meer informatie leest u op de website van VeiligheidNL.

Op de motorfiets

Omdat een motorfietser in het verkeer een stuk kwetsbaarder is dan een automobilist raadt Veilig Verkeer Nederland het vervoer van kleine kinderen op de motor af, ook al staat de wet staat het wel toe. Er bestaat geen wettelijke minimumleeftijd om iemand achterop de motor te vervoeren. Zorg altijd voor een goedgekeurde en passende helm. Ook in een zijspan is het dragen van een helm verplicht. Zie ook ons standpunt hierover.

Op de bromfiets

Kinderen jonger dan 8 jaar mogen alleen op de bromfiets vervoerd worden als ze een veilige zitplaats hebben met voldoende steun voor rug, handen en voeten. In de praktijk komt dit vaak neer op een stoeltje. Zorg altijd voor een goedgekeurde en passende helm.


Op de snorfiets

Kinderen jonger dan 8 jaar mogen alleen op de snorfiets vervoerd worden als ze een veilige zitplaats hebben met voldoende steun voor rug, handen en voeten. In de praktijk komt dit vaak neer op een stoeltje.

Heeft u hiermee geen antwoord op uw vraag? Neem dan contact met ons op.

4. Waar kan ik verkeersonveiligheid melden?

U kunt de verkeersonveiligheid, of het nu gaat om een verkeerssituatie of om gedrag, melden op ons online participatiepunt. U vindt daar een heldere instructie over hoe u op een eenvoudige wijze de verkeersonveiligheid aan Veilig Verkeer Nederland kunt doorsturen en de status van uw melding kunt volgen.
Op basis van de inhoud van uw melding bepaalt onze participatiemedewerker hoe we u verder kunnen ondersteunen om de verkeersonveiligheid te verbeteren. Ook bekijken en adviseren we welke mogelijkheden er zijn om zelf (met de buurt) in actie te komen om zo een positieve bijdrage aan de verkeersveiligheid te kunnen leveren.

​Heeft u hiermee geen antwoord op uw vraag? Neem dan contact met ons op.

VVN panel

Hoe zit het met mijn privacy?

We respecteren uw privacy; uw gegevens (zoals uw e-mailadres) worden uitsluitend gebruikt om u uit te nodigen voor een onderzoek. Uw gegevens geven wij niet door aan derden en gebruiken we ook niet voor verkoopdoeleinden. De antwoorden die u geeft tijdens het onderzoek blijven altijd anoniem. Lees hier het privacy statement.

Ik heb me aangemeld. Hoe gaat het nu verder?

Direct nadat u zich hebt aangemeld, kunt u zelf een wachtwoord kiezen. Met uw e-mailadres en wachtwoord heeft u altijd toegang tot uw persoonlijke profielpagina. Hier kunt u uw gegevens inzien en aanpassen. Na uw aanmelding ontvangt u 4 tot 6 keer per jaar een uitnodiging om deel te nemen aan onderzoeken van het VVN Panel.

Ik heb me ingeschreven voor het VVN Panel, maar ik ontvang (bijna) geen uitnodigingen voor onderzoek(en). Hoe kan dat?

Er is een aantal mogelijke oorzaken:

  1. U hebt uw gegevens tijdens het inschrijven niet volledig ingevuld. Op uw profielpagina kunt u aanvullende gegevens over uzelf invullen, zoals bijvoorbeeld uw geboortedatum. Als u deze gegevens volledig invult, hebt u een grotere kans om uitgenodigd te worden voor onderzoeken. Het kan voorkomen dat voor bepaalde onderzoeken een selectie gemaakt wordt van panelleden die aan bepaalde kenmerken voldoen.
  2. Niet iedereen wordt voor ieder onderzoek uitgenodigd. Voor sommige onderzoeken moeten de deelnemers voldoen aan een bepaald profiel (bijvoorbeeld bepaalde regio of leeftijd).
  3. Wanneer u nog nooit een uitnodiging voor deelname heeft ontvangen, vragen we u het e-mailadres dat u bij uw inschrijving hebt opgegeven te controleren. Misschien is er tijdens het inschrijven per ongeluk een typefout gemaakt. Of misschien hebt u inmiddels een ander e-mailadres. U kunt uw e-mailadres en andere persoonlijke gegevens raadplegen en eventueel corrigeren op uw eigen profielpagina.
  4. Wellicht worden e-mails tegengehouden door een spamfilter. Uitnodigingen voor onderzoeken worden altijd gestuurd vanuit een e-mailadres vanaf het domein 'mwm2.nl'. Zorg ervoor dat dit e-mailadres niet als afzender van ongewenste mail beschouwd wordt en zorg ervoor dat dit e-mailadres als toegestane afzender op de lijst van gewenste mail opgenomen wordt.

Kan iedereen lid worden van het VVN Panel?

Ja, iedereen die geïnteresseerd is in Veilig Verkeer Nederland en/of in verkeersveiligheid in Nederland kan lid worden van het panel. Deelname is gratis en er zijn geen specifieke competenties nodig. 

Moet ik een vragenlijst meteen invullen?

Nee, u kunt de vragenlijst invullen op een tijdstip dat voor u het beste uitkomt. Let wel op de periode dat het onderzoek ingevuld kan worden, dit varieert per onderzoek van enkele dagen tot enkele weken. 

Wat gebeurt er met de onderzoeksresultaten?

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om de bedrijfsvoering te optimaliseren en de klantgerichtheid te verbeteren. Na afloop van elk onderzoek zullen we op deze website verslag doen van de belangrijkste resultaten. 

Wat voor onderzoeken kan ik verwachten?

De onderzoeken gaan over diverse onderwerpen, maar hebben altijd betrekking op Veilig Verkeer Nederland of verkeersveiligheid in Nederland. U kunt onder meer denken aan tevredenheidonderzoeken, onderzoeken naar campagnes, onderzoeken naar specifieke acties, etc.

VVN Verkeersexamen

Hoe kan ik me aanmelden voor de pilot digitaal Verkeersexamen

Begin 2018 krijgen alle bestellers van het VVN theoretisch Verkeersexamen per e-mail een uitnodiging met gegevens hoe je je kunt aanmelden voor de pilot en wat de voorwaarden zijn om mee te doen (zoals voldoende laptops/tablets, goede internetverbinding). We vragen je dan online een formulier in te vullen en vervolgens krijg je de inloggegevens voor de pilot toegestuurd.

Als het examen centraal door de VVN afdeling of de gemeente wordt besteld, vragen we hen deze informatie door te sturen naar de scholen.

Hoe kunnen kinderen zich het beste voorbereiden op het VVN Verkeersexamen?

De beste voorbereiding voor het verkeersexamen is structureel verkeersles op school. De school kan hiervoor gebruik maken van de verkeersmethode van Veilig Verkeer Nederland. Om met de hele klas te testen of de kinderen goed zijn voorbereid op het verkeersexamen, kan de leerkracht op het digibord de verkeersexamenquiz spelen met de klas. De quiz is te vinden op vvn-examenquiz.nl. Deze quiz is van medio maart tot medio juni online.

Daarnaast kunnen kinderen voor het VVN theoretischVerkeersexamen extra oefenen op de oefensite van Veilig Verkeer Nederland: examen.vvn.nl. Deze website is van medio maart tot medio juni online. Hier staan de examens van de drie voorgaande jaren. Kinderen kunnen hier online het examen maken, krijgen daarna hun score en kunnen vervolgens de fout gemaakte vragen nogmaals oefenen.

Voor het VVN praktisch Verkeersexamen is het fietsen van de examenroute een goede voorbereiding. De route is 6 weken voor het examen bekend op school. Dit oefenen kan via school of thuis gebeuren. De VVN Verkeersexamenapp helpt bij het oefenen! De app is gratis en u kunt de app downloaden in iedere appstore.

Mogen kinderen met een beperking meedoen met het VVN praktisch Verkeersexamen?

Kinderen met een beperking die normaal gesproken zelfstandig aan het verkeer deelnemen, kunnen in principe ook meedoen aan het praktisch Verkeersexamen. Wel zal altijd met de lokale organisatie moeten worden overlegd over de praktische haalbaarheid, zeker als er voor de leerling een aanpassing in de route aangebracht moet worden.
Veilig Verkeer Nederland vindt het wel belangrijk dat alle leerlingen die deelnemen aan het verkeer ook tijdens het praktisch Verkeersexamen kunnen laten zien dat zij veilig de regels kunnen toepassen.

Wanneer is een leerling geslaagd voor het VVN praktisch Verkeersexamen?

Leerlingen zijn geslaagd voor het VVN praktisch Verkeersexamen, als ze 80% van de te behalen punten gehaald hebben. Bij verkeersgevaarlijk gedrag, zoals doorrijden bij een rood verkeerslicht, doorrijden bij een spoorwegovergang terwijl het rode licht brandt of bij een ernstige voorrangsfout is de leerling gezakt, ongeacht het aantal punten dat verder gehaald is.

Wanneer is het VVN Verkeersexamen in 2019?

Het VVN theoretisch Verkeersexamen vindt in 2019 plaats op donderdag 4 april. De datum van het VVN praktisch Verkeersexamen wordt door de lokale organisatie zelf bepaald. Wilt u weten wanneer het praktijkexamen in uw woonplaats is, informeert u dan bij de school of neem contact op met Veilig Verkeer Nederland in uw regio. 

Wanneer vindt de fietscontrole plaats voor het VVN praktisch Verkeersexamen?

De fietskeuring vindt plaats voorafgaand aan het examen. Die fietskeuring kan gedaan worden door (verkeers)ouders, onze vrijwilligers en/of de leerkracht.

Leerlingen krijgen minstens vier weken voor het Verkeersexamen de eisen die Veilig Verkeer Nederland stelt aan een veilige fiets mee naar huis. De leerling mag alleen meedoen aan het praktisch Verkeersexamen op een goedgekeurde (dag)fiets.

Heeft u opmerkingen of suggesties over de uitvoering van het praktisch verkeersexamen of over de fietscontrole? Neemt u dan contact op met een van onze regionale steunpunten.

Zijn er inhoudelijk verschillen tussen het digitale examen en de papieren versie?

Het schriftelijk en digitaal examen zullen voor een deel dezelfde vragen bevatten. In het digitale examen zitten daarnaast ook filmpjes en vragen waarbij de kinderen de juiste plek moeten aanklikken. Deze vragen zijn in het boekje vervangen door fotovragen (een foto met een meerkeuze vraag), echter wel gebaseerd op hetzelfde leerdoel.

Educatie en campagnes

Doet VVN ook aan telefonische acquisitie voor advertenties?

Er bereiken ons met enige regelmaat berichten dat advertenties worden geworven door bedrijven die zeggen dit uit naam van VVN te doen.

Dit klopt deels; Van juni tot en met augustus 2017 worden er advertenties geworven voor De Scholen zijn weer begonnen-krant in opdracht voor VVN door verschillende uitgeverijen.

Ook bereiken ons berichten dat er worden geworven voor advertenties om te plaatsen in verkeersvoorlichtingsboekjes voor het basisonderwijs. dit klopt niet. Hiervoor wordt er in opdracht van VVN geen telefonische acquisitie gepleegd. 

Wanneer u benaderd wordt uit naam van VVN en twijfels heeft over de werkwijze van het betreffende bedrijf laat het ons weten via ons infocentrum 088 5248800. 

Heeft VVN een methode voor verkeerseducatie in het basisonderwijs?

Ja, Veilig Verkeer Nederland heeft een methode voor verkeerseducatie voor het basisonderwijs, van groep 1 tot en met groep 8.

Met de VVN Verkeersmethode hebt u de garantie van kwalitatief en actueel lesmateriaal voor groep 1 tot en met 8. Ons lesmateriaal bestaat uit een mix van verkeerswerkbladen en digitale opdrachten. Met activerende werkvormen en vakoverstijgende opdrachten die ook een beroep doen op (21e eeuwse) vaardigheden, zoals samenwerken, communiceren en presenteren. Het materiaal wordt elk jaar vernieuwd en is dus altijd actueel.

Kijk snel wat we voor uw groep te bieden hebben!

Groep 1 t/m 3

Groep 4

Groep 5 en 6

Groep 7 en 8

Tot wanneer kan ik mijn abonnement wijzigen of opzeggen?

U kunt tot en met 31 juli de aantallen van uw abonnement(en) wijzigen en uw abonnement(en) opzeggen. Per 1 augustus kunt u de aantallen van uw abonnement(en) alleen nog naar boven bijstellen. Per 1 augustus kunt u uw abonnement(en) voor het komende schooljaar niet meer beëindigen. Het abonnement is pas definitief opgezegd na ontvangst van de bevestiging per brief.  

Wat is de VVN Verkeerspoort?

In de VVN Verkeerspoort staan alle verkeerslessen van Veilig Verkeer Nederland voor het basisonderwijs.

Hebt u een abonnement op de VVN Verkeersmethode, dan kunt u met uw account in Basispoort inloggen op onze VVN Verkeerspoort. Exclusief voor onze abonnees staan daar onze digitale lessen en aanvullende materialen voor het digibord. En u vindt er een digibordversie van de verkeersbladen met antwoorden, zodat u nog makkelijker de opdrachten kunt bespreken.

Leden en donateurs

Hoe kan ik mijn donateurschap opzeggen?

Wilt u geen donateur meer zijn? Dat vinden we uiteraard erg jammer. Uw steun maakt ons werk mede mogelijk! Neem voor het opzeggen van uw donateurschap contact met ons op via 088-5248800.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap bij VVN opzeggen?

 

Wilt u geen lid meer zijn van Veilig Verkeer Nederland? Dat vinden we uiteraard erg jammer. Uw steun maakt ons werk mede mogelijk! Neem voor het opzeggen van uw lidmaatschap contact met ons op via 088-5248800.

Verkeersouders en verkeersbrigadiers

Bestellingen webwinkel