VVN Verkeersouder achter de schermen: Wouter van Mierlo

Wouter van Mierlo
Soest

VVN Verkeersouders zijn onmisbaar als het gaat om het verkeer rondom school. Ze spelen een grote rol bij de verkeersveiligheid van kinderen. Hoe? Dat lees je in de serie ‘Verkeersouder: achter de schermen’. Dit keer spreken we verkeersouder Wouter van Mierlo. Hij organiseerde, samen met vier betrokken ouders, de themaweek ‘Gezond en veilig naar school’ op de Ludgerusschool in Soest.

Verkeer

Er zijn grote zorgen om de verkeersveiligheid rondom de Ludgerusschool aan de Vosseveldlaan in Soest. Daarom sloegen ouders, leerkrachten en Veilig Verkeer Nederland de handen ineen en werd een themaweek gehouden; Gezond en veilig naar school.

Situatie rondom de basisschool

De Ludgerusschool ligt vlak bij verschillende drukke provinciale wegen, zoals de Soesterbergsestraat. Dit is een 50 km-weg richting het centrum van Soest Zuid waar tijdens de spits veel autoverkeer rijdt. De weg is voor ouders en leerlingen, tijdens het naar school gaan, lastig over te steken. Er wordt hard gereden en automobilisten, overstekende fietsers en voetgangers kunnen elkaar slecht zien. Bovendien is het middeneiland tussen de rijbanen te klein en dus onveilig. En dan staat er ook nog een boom in de berm die het uitzicht belemmert.

Plan van aanpak

Wouter, die zelf drie kinderen op de Ludgerusschool heeft, wilde zich inzetten voor de veiligheid rondom school. Samen met vier andere bezorgde ouders richtte hij een werkgroep op. Na een gesprek met de leden van de werkgroep over de problematiek, mogelijke oplossingen en de aanpak daarbij, trok de werkgroep aan de bel bij Veilig Verkeer Nederland. Wouter: ‘Samen met VVN werd er een online meeting gehouden en besloten we een uitgebreide enquête naar alle ouders te sturen. Het doel van de enquête was om betrokkenheid van ouders en leerlingen te vergroten, de problemen scherp te krijgen en samen in gesprek te gaan over mogelijke oplossingen. Samengevat; wat is het probleem, wat moet er veranderen en zijn ouders bereid mee te denken en mee te werken? Van de 300 ouders vulden er 190 de vragenlijst in. Een verrassend hoge respons.’

Resultaat enquête

De enquête leverde bruikbare resultaten op; meer dan de helft van de deelnemers vindt het verkeer rond school onveilig of zelfs zeer onveilig. Belangrijkste genoemde redenen; het af- en aanrijden van auto’s, te veel verkeer rondom school, verkeerd geparkeerde auto’s en geen veilige oversteekplaatsen. Verder kwam uit de vragenlijst naar voren dat het overgrote deel van de ouders bereid is afspraken te maken over het halen en brengen van kinderen. Wouter: ‘We waren blij dat een deel van de problemen opgelost kon worden door ouders, school en leerlingen. Voor het andere deel ligt de taak bij de gemeente Soest.’

Educatie, maar plezier staat voorop

Naar aanleiding van de resultaten uit de enquête en het uitwerken van de maatregelen die nodig zijn voor een veiligere schoolomgeving, werd een themaweek opgezet. ‘Een klein jaar na het oprichten van onze werkgroep was het eind september zover: de themaweek werd gehouden’, blikt Wouter terug. ‘Tijdens de week stond verkeersles, maar ook plezier voorop. Plezier omdat we van mening zijn dat, hoe gaver de week, hoe beter de opgedane kennis en gemaakte afspraken bij iedereen blijft hangen.’

Hoogtepunten themaweek

De themaweek werd een groot succes. Wouter: ‘Dat we tijdens de themaweek live bij Radio M in de uitzending waren en dat RTV Utrecht een korte reportage maakte, hielp natuurlijk enorm! Maar het programma bevatte ook veel gave onderdelen. Zo kwam de eerste dag, maandag 25 september, mijn tweelingbroer die agent is langs met een klassieke politie Porsche. Dinsdag hebben de leerlingen met een officiële snelheidsmeter de snelheden van automobilisten op de Soesterbergsestraat gescand. Donderdag stonden er een vrachtwagen en graafmachine bij het schoolplein en kregen de jonge kinderen uitleg over de dode hoek. De oudere kinderen hebben een ‘De Dode Hoek Rap’ gemaakt. Vrijdag was de feestelijke afsluiting. Deze dag werd gevierd met een voor de gelegenheid aangelegde pumptrack (mountainbikebaan) op het schoolplein. Ook verkeerswethouder Osman Suna was er. Hem werd gevraagd om op het schoolplein te gaan liggen, terwijl Pim Scheers (Nederlands kampioen BMX-freestyle) over hem heen sprong.

Gemaakte afspraken

Op de laatste themadag stonden er grote borden op het schoolplein met de gemaakte afspraken over o.a. het halen en brengen. Zowel kinderen, ouders, leerkrachten als de gemeente Soest hebben hun handtekeningen er onder gezet. De gemeente heeft inmiddels laten weten dat de boom aan de Soesterbergsestraat gekapt gaat worden. ‘Dat is fijn’, vertelt Wouter, ‘en er is nog volop contact met de gemeente over verdere verbetering van de oversteekplaatsen op de Soesterbergsestraat. De themaweek was een mooi begin, maar ook gedragsverandering onder kinderen en ouders vraagt om een lange adem. Met een verkeerscoördinator vanuit school en af en toe een reminder voor kinderen en ouders denken we blijvend verschil te kunnen maken.’

Wil je net als Wouter ook VVN Verkeersouder worden en leuke verkeersacties doen op de school van jouw kind(eren)? Check hier wat je kunt doen en hoe je je aanmeldt. 

Convenant Ludgerusschool
Dode hoekles Ludgerusschool