Wie mogen er allemaal op het fietspad?

We hebben te maken met steeds drukkere fietspaden. Vooral in onze steden laten we de auto vaker staan. Goede zaak natuurlijk, maar ook wel eens verwarrend. Wie mogen er eigenlijk allemaal op het fietspad?

Er zijn meerdere soorten fietspaden, waarvoor verschillende regels gelden. We gaan hier in op het onverplichte fietspad, het verplichte fietspad en het verplichte fiets-/bromfietspad. Welke weggebruikers kun je daar verwachten? We vertellen er hieronder meer over!

Onverplicht en verplicht fietspad en verplicht bromfietspad Veilig Verkeer Nederland
Van links naar rechts: een onverplicht fietspad, een verplicht fietspad en een verplicht fiets-/bromfietspad.

Fietsen en e-bikes

Een inkoppertje: op het fietspad kun je fietsers (inclusief e-bikers) tegenkomen. Op onverplichte fietspaden is deze plek niet verplicht voor hen. Is er een verplicht (brom)fietspad, dan moeten ze daar gaan fietsen. Veilig onderweg op de fiets of e-bike? Lees onze tips!

Scooters

Een scooter valt onder de categorie bromfiets óf snorfiets. Hiervoor gelden verschillende regels, waarover we hieronder meer vertellen. Je kunt scooters onderscheiden aan de hand van de kentekenplaat (blauw of geel) en bijbehorende maximumsnelheid. Meer weten? Lees alles over (regels voor) brom- en snorfietsers.

Snorfietsen

Snorfietsen hebben een blauw kenteken en mogen maximaal 25 km/uur. Je vindt ze op het verplichte (brom)fietspad. Het onverplichte fietspad is alleen toegestaan als de snorfiets een elektrische aandrijving heeft.

Bromfietsen

Bromfietsen hebben een gele kentekenplaat en mogen maximaal 45 km/uur. Bestuurders van een bromfiets mogen niet op een (onverplicht) fietspad rijden. De juiste plek op de weg is het verplichte fiets-/bromfietspad (indien deze er is). Maar er is een uitzondering: in Amsterdam en Utrecht zijn bromfietsers óók niet welkom op het verplichte fiets-/bromfietspad en moeten zij op de rijbaan rijden.

Speedpedelec

De speedpedelec is voor de wet een bromfiets. Voor gebruikers van een speedpedelec gelden dus dezelfde regels als hierboven.

Ruiters 

De regels voor ruiters zijn duidelijk: zij horen niet thuis op de fietspaden, maar op ruiterpaden. Zijn die niet aanwezig, dan horen ze uit te wijken naar de berm of naar de rijbaan. 

Voetgangers 

Voetgangers horen uiteraard thuis op het voetpad of stoep. Maar als die er niet is, mogen ze gebruikmaken van het fiets- of (brom)fietspad. Aan welke kant van de weg je gaat lopen, is afhankelijk van de wegindeling. Als voetganger mag je dus zelf beslissen wat het veiligst is. 

Skeelers, step, rolschaatsen of skelter? Ook dan ben je een voetganger. Wel heb je iets meer keuze als je gebruikmaakt van een voorwerp om je voort te bewegen: je zelf mag kiezen of je gebruikmaakt van een stoep/voetpad of het (brom)fietspad. Lees meer over de plek op de weg met wieltjes onder je voeten.

Licht Elektrische Voertuigen (LEV’s) 

De zogenaamde LEV’s (Licht Elektrische Voertuigen) zijn in opkomst. Onder LEV’s vallen de elektrische skateboards, -hoverboards, -kickbikes (steps met grote wielen), e-steps (steps met kleine wielen), de Segway, monowheel en onewheel. De e-bike en scooter vallen dus niet binnen deze groep.

Van alle LEV’s zijn momenteel alléén de kickbike en de Segway op de openbare weg toegestaan. Niet de stoep, maar op het (brom)fietspad. 

Alles op een rijtje

  Onverplicht fietspad Verplicht fietspad Verplicht fiets-/bromfietspad
Fietsen (inclusief e-bikes) Toegestaan Verplicht Verplicht
Snorfiets (elektrische aandrijving) Toegestaan Verplicht Verplicht
Snorfiets (brandstofmotor) Verboden Verplicht Verplicht
Bromfiets (inclusief speed pedelec) Verboden Verboden Verplicht, tenzij er in de stad een uitzondering geldt
Ruiters (inclusief ruiters, geleiders of menners) Verboden Verboden Verboden
Voetgangers Toegestaan, als er geen voetpad/stoep is Toegestaan, als er geen voetpad/stoep is Toegestaan, als er geen voetpad/stoep is
Licht Elektrische Voertuigen (alleen LEVs die zijn toegestaan op de openbare weg) Toegestaan Verplicht Verplicht

Meer adviezen over veilig en prettig blijven fietsen? Bekijk tips en hulpmiddelen, verkeersregels voor fietsers of fris je kennis op!