Advies VVN: Breng snelheid terug naar 60 km/uur op 80km/uur-wegen die niet optimaal veilig zijn ingericht

Uit cijfers van de politie blijft dat van alle dodelijke verkeersongevallen bijna de helft (41%) plaatsvindt op wegen waar je 60 km/uur en 80 km/uur mag rijden. Dit terwijl deze provinciale wegen slecht 6% van het wegennetwerk in Nederland uitmaken. Een belangrijke factor voor deze ongelukken is dat er in veel gevallen met te hoge snelheid werd gereden op de wegen niet optimaal veilig zijn ingericht.

Snelheid op provinciale wegen terugdringen

Vorig jaar waren er 578 verkeerdoden te betreuren, waarbij snelheid in veel gevallen een belangrijke oorzaak was. De overheid wilt dit aantal in 2030 halveren. Daarom roepen wij provincies, als wegbeheerder, de verantwoordelijkheid te pakken om zowel infrastructuur als handhaving (van snelheid) te verbeteren op deze wegen. 

Wegen niet optimaal veilig ingericht

Snelheid speelt met name een belangrijke oorzaak voor de verkeersongevallen op 80 km/uur wegen wanneer deze niet optimaal veilig en geloofwaardig ingericht. Met de overheid is gekozen voor de zogenoemde risico-gestuurde aanpak en dan past het niet dat op een weg met bomen op 60 centimeter afstand, 80 km/uur gereden mag worden. Onze woordvoerder Rob Stomphorst zei hierover in een interview met BNR: "Er zijn geen uitwijkmogelijkheden als een tegenligger op de verkeerde weghelft komt. Levensgevaarlijk. Beter als op dat soort wegen de snelheid omlaag gaat naar 60 kilometer per uur."

Snelheidshandhaving op provinciale wegen vormt een belangrijke stap in het verminderen van (fatale) ongelukken in het verkeer.
Snelheidshandhaving op provinciale wegen vormt een belangrijke stap in het verminderen van (fatale) ongelukken in het verkeer.
Veel 80km/uur-wegen zijn niet optimaal veilig en geloofwaardig ingericht, waardoor het aangeraden is om hier een snelheidsmaximum van 60 km/uur in te stellen.
Veel 80km/uur-wegen zijn niet optimaal veilig en geloofwaardig ingericht, waardoor het aangeraden is om hier een snelheidsmaximum van 60 km/uur in te stellen.

"Met de overheid is gekozen voor de zogenoemde risico-gestuurde aanpak en dan past het niet dat op een weg met bomen op 60 cm afstand, 80 km gereden mag worden".

Rob Stomphorst, woordvoerder Veilig Verkeer Nederland

Meer handhaving op snelheid is nodig

Naast een optimaal veilige weginrichting blijft snelheidshandhaving een belangrijk middel om snelheden te reduceren. Handhaving op zowel snelheid als alcoholgebruik is de laatste jaren onder druk komen te staan waardoor de subjectieve pakkans is afgenomen. Zeker op de provinciale wegen wordt minder gecontroleerd. Onze woordvoerder Rob Stomphorst zei het volgende hierover in een interview met het AD:  "Trajectcontroles, mobiele onbemande controlesystemen en hogere boetes voor buitensporige overtreders die kunnen zorgen voor effectievere handhaving, lijken vooral te zijn voorbehouden aan het hoofdwegennet. Dit terwijl ze mogelijk ook kansen bieden voor 60- en 80km/uur-wegen. Ook BOA's zouden ingezet kunnen worden om een grotere subjectieve pakkans te creëren.".  

Meedoen is makkelijk 

Maar liefst 95% van alle verkeersongevallen ontstaan als gevolg van menselijk falen. Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat bijna een derde van de dodelijke ongevallen te maken heeft met een te hoge of een niet aan de omstandigheden aangepaste snelheid. Van het totaal aantal van 8.1 miljoen verkeersboetes in 2022 werden er maar liefst 6.5 miljoen opgelegd voor te hard rijden.

De verantwoordelijkheid voor verkeersveiligheid ligt naast de provincie voor wegbeheerder, daarom ook bij alle weggebruikers. Dus bij ons allemaal. Dit kan bijvoorbeeld al door altijd MONO-te rijden, vaker met de fiets naar werk te gaan, je snelheid te minderen en gezamenlijk met jouw buurt in actie te komen voor de verkeersveiligheid. Meedoen is makkelijk! Tips hoe jij kan beginnen? Bekijk ze hier.