Verkeerseducatie in de provincie Noord-Holland

In het kader van de regeling Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid heeft de provincie Noord-Holland subsidie ter beschikking gesteld aan vier verkeerseducatieprojecten van Veilig Verkeer Nederland. Net als voorgaande jaren stond het thema ‘afleiding’ in de aanvraag weer centraal.

Kinderen bij het digibord

We zijn heel blij dat we op scholen in de provincie Noord-Holland (met uitzondering van de VRA kosteloos de volgende verkeerseducatieprojecten kunnen aanbieden:

  • De VVN Verkeersmethode: een unieke, en altijd actuele doorgaande verkeersmethode ontwikkeld voor het basisonderwijs. Kinderen uit de groepen 1 t/m 8 kunnen op hun eigen niveau aan de slag. 
  • Op de fiets? Even niets…: een online lespakket van Veilig Verkeer Nederland voor de bovenbouw van de basisschool. Kinderen gaan in deze uitdagende verkeerslessen actief aan de slag met het onderwerp afleiding door mobieltjes op de fiets. De les wordt gegeven door een VVN gastdocent. 
  • Wheeliepop: een spel waarbij wordt gewerkt aan bewustzijn over het gebruik van de telefoon op de fiets en de risico’s die dat met zich meebrengt. 
  • Van 8 naar 1: Om de kinderen van groep 8 zo goed mogelijk voor te bereiden op een nieuwe route naar een nieuwe school is het project ‘Van 8 naar 1’ ontwikkeld. Groep 8 gaat met opdrachten aan de slag om de route naar de middelbare school voor te bereiden, dit is de route die ze enkele maanden later als brugklasser gaan fietsen. De eerste verkenning van de route gebeurt in de klas, waarna de kinderen de route in de praktijk fietsen. De introductiegastles worden gegeven door een VVN gastdocent. 

Meer informatie over de projecten en over de wijze van aanmelden, vind je hier.

Wat speelt er in jouw buurt?