Meeste verkeersdoden sinds 2008, vooral toename onder 75-plussers

Een aantal jaar waren we op de goede weg en nam het aantal verkeersslachtoffers juist af. Maar uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) blijkt dat het aantal verkeersdoden in Nederland in 2022 het hoogste niveau heeft bereikt in 15 jaar tijd. Vorig jaar zijn er in totaal 737 verkeersdoden gevallen, wat een stijging is van 27%. Met name onder 75-plussers is er een sterke toename te zien.

75-plussers meest kwetsbare doelgroep

Het is de ambitie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de verkeersveiligheidscoalitie om het aantal verkeersslachtoffers te halveren in 2030. De cijfers die vandaag door het CBS zijn gecommuniceerd maken duidelijk dat als wij deze ambitie willen waarmaken, we nú samen onze handen ineen moeten slaan. We zetten 4 feiten uit het CBS-rapport voor je op een rij.

27% meer verkeersdoden dan in 2021

Het aantal verkeersdoden lag in 2022 bijna 27% hoger dan het jaar ervoor. In 2022 kwamen 737 mensen om door een verkeersongeval, dat is 147 meer dan in 2021. Daarmee is het aantal verkeersdoden het hoogst sinds 2008. Wat ook opvallend is, is dat er (net als voorgaande jaren) meer mannen (522) dan vrouwen (215) in dodelijke verkeersongelukken komen.

Meeste verkeersslachtoffers in Noord-Brabant

Noord-Brabant telde het hoogste aantal verkeersdoden van alle provincies, namelijk 140, een stijging van 49 ten opzichte van 2021. In Drenthe, Overijssel en Zeeland verdubbelde het aantal verkeersdoden, terwijl in Utrecht het aantal daalde en in Flevoland bijna gelijk bleef aan dat van vorig jaar. Flevoland had met 16 de minste verkeersdoden.

Deze cijfers zijn buiten de trend, dat is echt verontrustend. Het zijn gewoon twee volle Boeings aan verkeersslachtoffers.

Rob Stomphorst, woordvoerder Veilig Verkeer Nederland
Aantal verkeersdoden 2000-2022
Overzicht van het aantal verkeersdoden van 2002-2022
Aantal verkeersdoden in 2022 naar ongevalsprovincie
Aantal verkeersdoden in 2022 naar ongevalsprovincie

Meeste verkeersslachtoffers onder fietsers

Net als in 2021 zijn in 2022 de meeste verkeersslachtoffers te betreuren onder fietsers. Vorig jaar kwamen 291 fietsers om het leven in het verkeer. Dat zijn 84 meer fietsslachtoffers dan het jaar ervoor, wat zelfs het hoogste aantal sinds 1996 (het begin van de registratie). In totaal kwamen 291 fietsers om het leven en 225 inzittenden van een personenauto. Onder de andere verkeersdoden zijn voetgangers, motorrijders en bestuurders van een scootmobiel.

Bijna de helft kwam in aanrijding met (bestel)auto

Van de fietsers die vorig jaar verongelukten had bijna de helft (141) een aanrijding met een (bestel)auto. Een kwart van de fietsdoden viel bij een eenzijdig ongeluk, bijvoorbeeld door een glad wegdek, een verkeerde stuurbeweging of omdat de fietser onwel werd.

De grootste valkuil voor een botsing is een gebrek aan focus in het verkeer, zegt onze woordvoerder Rob Stomphorst: 'Daar heeft de smartphone mee te maken, maar ook allerlei schermen in de auto zelf. Mensen worden daardoor afgeleid'. Zorg daarom dat je altijd MONO rijdt als je onderweg gaat.

Fietshelm kan dodelijk hersenletsel voorkomen

Fietshelmen kunnen hoofdletsel bij een ongeval met 62% verminderen, vooral bij kinderen en oudere e-bikers. Lees alles over de voordelen van de fietshelm. Sinds twee jaar wordt de nationale 'Dag van de Fietshelm' georganiseerd. Een dag waarop artsen en gezondheidsorganisaties de handen ineenslaan om het belang van de fietshelm onder de aandacht te brengen bij jong en oud. Veilig Verkeer Nederland steunt dit initiatief en stimuleert fietshelmgebruik. 

Aantal verkeersongevallen auto versus fiets
Aantal verkeersongevallen auto ten opzichte van fiets
Aantal slachtoffers naar vervoerswijze
Aantal slachtoffers naar vervoerswijze

Meeste verkeersdoden zijn 75-plussers

Onder 75-plussers nam het aantal fatale ongelukken het sterkst toe, met 59% ten opzichte van 2021. Dit komt vooral door meer verkeersdoden onder fietsers van deze leeftijd; 150 in 2022, tegen 94 het jaar ervoor.

Verkeersslachtoffers van 50 jaar of ouder overlijden relatief vaak als gevolg van een fietsongeval, terwijl slachtoffers jonger dan 50 jaar naar verhouding vaker omkomen bij een auto-ongeluk. Ook relatief gezien nam het aantal ouderen met een fataal fietsongeluk toe.

Veilig blijven fietsen

Fietsen biedt veel vrijheid. Onder het motto 'Een ervaren rijder kan risico's mijden' voert Veilig Verkeer Nederland campagne onder oudere fietsers om veilig te blijven fietsen. Lees hier onze tips en informatie over nuttige hulpmiddelen.

Aantal fietsdoden naar leeftijd
Aantal fietsdoden in 2022 naar leeftijd
Aantal verkeersdoden in 2022 naar leeftijd
Aantal verkeersdoden in 2022 naar leeftijd

Ook toename van slachtoffers door alcohol en drugs 

Naast de cijfers van het CBS, werd eerder dit jaar ook duidelijk dat het aantal doden bij verkeersongelukken waarbij alcohol of drugs in het spel is de laatste jaren met een schrikbarend tempo toeneemt. Vorig jaar steeg dit aantal zelfs met 37% ten opzichte van vorig jaar blijkt uit cijfers van de politie. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangekondigd extra middelen vrij te maken voor de aanpak van verkeersonveiligheid door alcohol- en drugsgebruik in het verkeer. 

Ongeacht wanneer deze maatregelen opgelegd gaan worden, ligt de verantwoordelijkheid om niet met een slok op achter het stuur te stappen bij de bestuurder zelf. Iedereen kan zelf een steentje bijdragen aan het aantal incidenten door alcohol in het verkeer te verminderen. Meedoen is makkelijk. Heb je een borrel op werk of ga je met je vrienden op pad? Maak dan op voorhand de Bob-afspraak.

Stijging door invloed alcohol/drugs
Stijging door invloed alcohol/drugs

Meedoen is makkelijk

Er is dus veel werk aan de winkel wat betreft verkeersveiligheid en dat begint bij onszelf, omdat iedere verkeersdeelnemer kan zorgen dat het in de publieke ruimte veiliger wordt. Dit doen we met elkaar door ons onder andere aan de snelheid te houden, op tijd van huis te gaan, MONO te rijden, zichtbaar te zijn en (vooral ouderen en kinderen) een fietshelm te dragen.

Kijk op Meedoen is makkelijk wat je zelf kunt doen om veilig deel te nemen aan het verkeer. Laten we er met elkaar voor zorgen dat er in 2023 een sterke daling van het aantal verkeersslachtoffers gerealiseerd is. Op naar nul verkeersdoden.